Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Forretningsadresse: Høgskoleveien 7
1433 Ås
Postadresse: Postboks 115
1431 Ås
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
ARD Innovation AS 400 400 000 1 000 50,0% Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Inkubator Ås AS 25 25 000 100 000 16,7% Norges miljø- og biovitenskapelige universitet