Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Narvik Havn KF

Forretningsadresse: Fagernesveien 2
8514 Narvik
Postadresse: Postboks 627
8508 Narvik
Tlf. 76950370
Fax
Hjemmeside http://www.narvikhavn.no/
Epost firmapost@narvikhavn.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Teknologifestivalen i Nord-Norge AS 50 50 000 50 000 15,6% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet