Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Nord universitet

Forretningsadresse:
8049 BODØ
Tlf. 75517000
Fax
Hjemmeside http://www.nord.no/
Etablert 01-01-2016


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Kunnskapsparken Helgeland AS 75 75 000 75 000 0,7%
Nord innovasjon AS 1 200 1 200 000 1 190 000 100,0%
Nordlandsforskning AS 1 530 1 530 000 2 000 000 51,0%
Norkveite AS 2 965 2 965 000 25 000 58,4%
SINTEF Helgeland AS 100 10 000 1 000 000 11,0%
Oi! Trøndersk mat og drikke AS 1 5 000 5 000 0,2% Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)