Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forretningsadresse:
1432 ÅS
Tlf. 67230000
Fax 67232999
Hjemmeside http://www.nmbu.no
Etablert 01-01-2014


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
ARD Innovation AS 400 400 000 400 000 50,0%
Blue Revolution Centre AS 10 000 10 000 10 000 33,3%
Graminor AS 90 90 000 90 000 0,8%
Inkubator Ås AS 25 25 000 100 000 16,7%
Instrumenttjenesten A/S 400 400 000 400 000 40,0%
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS 1 500 150 000 150 000 15,0%
Sem Gjestegård A/S 300 3 000 000 3 000 000 100,0%