Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Eidesvik AS

Forretningsadresse: Vestvikvegen 1
5443 Bømlo
Tlf. 53 44 80 00
Fax 53 44 80 01


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Simsea Holding AS 28 005 2 800 500 2 800 500 10,4% har ingen