Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Finastorget DA

Forretningsadresse: Brynsengveien 2
0667 Oslo
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Cardiaccs AS 1 667 16 670 16 670 7,3% har ingen