Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Det Norske Veritas AS

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Kunnskapsparken Nord AS 1 050 1 050 000 0 5,5% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet