Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kongsberg Næringforening og Handelskammer

Forretningsadresse: Frogs Vei 41
3611 Kongsberg
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Kunnandi AS 15 15 000 15 000 15,8% har ingen