Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Ringerike Næringsforum

Forretningsadresse: Hønefoss Bru 1 B
3510 Hønefoss
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Kunnandi AS 15 15 000 15 000 15,8% har ingen