Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Oswo Invest AS

Forretningsadresse: Moloveien 3
3187 Horten
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Microtech Innovation AS 1 000 000 1 000 000 0 33,6% har ingen