Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Aggero AS

Forretningsadresse: Drammensveien 126 A
0277 Oslo
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Microtech Innovation AS 250 000 250 000 0 8,4% har ingen