Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Bergen Kommunale Pensjonskasse

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Sarsia Life Science Fund AS 1 309 750 1 637 187,5 0 2,4% har ingen