Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Troms Kraft Invest AS

Forretningsadresse: Evjenvegen 34
9024 Tomasjord
Tlf. 77601100
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Norinnova AS 578 578 000 1 000 3,5% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Norut Northern Research Institute AS 2 000 1 000 000 0 3,9% har ingen