Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Harstad Sparebank

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Kunnskapsparken Nord AS 609 609 000 0 3,2% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet