Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

SIVA Selskapet for industrivekst SF

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
KUPA AS 2 550 2 550 000 0 13,5% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet