Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Helse Nord RHF

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Norinnova AS 125 125 000 0 0,7% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Norwegian Safety Promotion Centre AS 3 250 325 000 0 40,6% har ingen