Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Per Olav Skjervold

Forretningsadresse: Gml. Mossevei 5
1430 Ås
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Hepmarin AS 11 300 565 0,05 1,7% har ingen