Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Ivar Wergeland

Forretningsadresse: Jonsrudveien 1 d
0274 Islo
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Hepmarin AS 4 900 245 0,05 0,8% har ingen