Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Ole Rasmus Ødegaard

Forretningsadresse: Doktor Holms vei 19 E
0787 Bergen
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Hepmarin AS 16 275 813,75 0,05 2,5% har ingen