Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Sarsia Seed

Forretningsadresse: Thormøhlensgt 55
5008 Bergen
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Hepmarin AS 256 091 12 804,55 0,05 39,4% har ingen