Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Nordlandsbanken ASA

Forretningsadresse:
Postadresse:
8002 Bodø
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Kunnskapsparken Vesterålen AS 50 50 000 50 000 4,3% har ingen