Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norinnova Invest AS

Forretningsadresse: Sykehusveien 23
9294 Tromsø
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Beskrivelse Formål: Å drive aktiv investeringsvirksomhet og forretningsutvikling, og bidra med kapital og kompetanse i prosjekter eller bedrifter. Selskapets kapitalinnsats kan være i form av aksjekapital, garantier, ansvarlig lån, usikrede likviditetslån eller annen risikokapital som måtte være tilpasset behovet i det enkelte engasjement.


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Lytix Biopharma AS 43 052 4 305,2 0 0,2% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet