Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Picasso Kapital AS

Forretningsadresse: Rakard Kaarbøs Plass 3
9405 Harstad
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Beskrivelse Formål: Erverve og eie aksjer og andeler i andre selskaper samt all annen virksomhet som naturlig hører med.


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Lytix Biopharma AS 118 612 11 861,2 1 0,5% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet