Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Jets AS

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.jets.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Ecomotive AS 7 000 700 000 700 000 90,1% har ingen