Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

forskningsparken as

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
CFENGINE AS 450 000 45 000 47 250 7,3% har ingen