Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norsk institutt for skog og landskap

Forretningsadresse: Høgskoleveien 8/Raveien 9
1430 Ås
Postadresse: Postboks 115
1431 Ås
Tlf. 64 94 80 00
Fax 64 94 80 01
Hjemmeside http://www.skogoglandskap.no
Epost post@skogoglandskap.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
ITAS Eierdrift AS 9 0 9 000 0,0% har ingen