Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Bioforsk

Forretningsadresse: Saghellinga A, Fr. A. Dahlsvei 20
1432 Ås
Tlf. 03 246
Fax
Hjemmeside http://www.bioforsk.no
Epost post@bioforsk.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Instrumenttjenesten A/S 350 350 000 1 000 35,0% Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
ITAS Eierdrift AS 61 0 61 000 0,0% har ingen