Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Møreforsking - Forskingsstiftelsen for Møre og Romsdal

Forretningsadresse: Joplassvegen 6 A
6100 Volda
Postadresse: Postboks 325
6101 Volda
Tlf. 70075200
Fax 70075201


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Møreforsking AS 100 50 000 0 10,0% Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)