Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

OSI OPTOELECTRONICS AS

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.osioptoelectronics.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Microtech Innovation AS 23 827 23 827 23 827 0,8% har ingen