Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole

Forretningsadresse: Breiviksveien 40
5035 Bergen
Tlf. 55332300
Fax 55952033


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
AFF AS 1 350 000 1 350 000 1 350 000 45,0% har ingen