Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Forskningsparken i Narvik AS

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Teknologifestivalen i Nord-Norge AS 80 80 000 80 000 25,0% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet