Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning

Forretningsadresse: Breiviksveien 40
5045 BERGEN
Tlf. 55959000
Fax 55959439


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Samfunns- og næringslivsforskning AS 1 400 28 000 0 14,9% Norges Handelshøyskole