Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Østersjøstiftelsen

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Sarsia Life Science Fund AS 2 226 576 2 783 220 0 4,1% har ingen