Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Papirbredden Innovasjon AS

Forretningsadresse: Grønland 58
3045 Drammen
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.pi-as.no/
Epost sigrid.hilsen@pi-as.no
Etablert 30-06-2006
Om selskapet:
Beskrivelse Papirbredden Innovasjon  skal være katalysator for kunnskapsbasert utviklingsarbeid og innovasjon i Drammensregionen. Selskapets skal arbeidet for etablering/videreutvikling av kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialisering av kunnskap, men også utvikle et miljø for samfunnsmessig innovasjon.


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
DRIV inkubator AS 195 0 206 700 0,0% har ingen