Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Swalöf Weibull AB

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Graminor AS 1 600 1 600 000 1 000 15,1% Norges miljø- og biovitenskapelige universitet