Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Forretningsadresse: c/o Oslo Byarkiv, Maridalsveien 3
0178 Oslo
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
ABM-media AS 40 40 000 40 000 10,0% OsloMet – storbyuniversitetet