Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Det Norske Studentersamfund

Forretningsadresse: Slemdalsveien 15
0369 OSLO
Tlf. 22844511
Fax 22844512
Hjemmeside http://www.studentersamfundet.no
Epost post@studentersamfundet.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Chateau Neuf AS 70 70 000 70 000 33,3% har ingen