Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Studentsamskipnaden i Oslo

Forretningsadresse: Trimveien 4
0372 Oslo
Tlf. 22 59 68 00
Fax 22 59 68 80
Hjemmeside http://www.sio.no
Epost info@sio.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Chateau Neuf AS 70 70 000 70 000 33,3% har ingen