Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norinnova AS

Forretningsadresse: Sykehusveien 23
9019 Tromsø
Postadresse: Postboks 6413
9294 Tromsø
Tlf. 77679760
Fax 77679750
Hjemmeside http://www.norinnova.no/
Epost post@norinnova.no
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å: - Bidra til kommersialisering av forskningsresultater, herunder å arbeide aktivt med kulturbygging, idehenting, idevurdering og forretningsutvikling. - Bruke kapital, kompetanse og alliansepartnere aktivt for særlig å etablere ny og styrke eksisterende næringsvirksomhet i Nord-Norge basert på nyere forknings- og utviklingsresultater. - Forhandle og inngå forretningsavtaler på vegne av FoU-miljøet. - Utføre tjenester tilknyttet medisinsk forskning, herunder å forvalte fond til bruk i forskning og faglig utvikling. - Investere i andre virksomheter i form av aksjekapital, ulike lån og andre kapitalinnskudd innen selskapets forretningsområder. - Utføre regnskapsføring for andre virksomheter. - Dette skal særlig gjøres innenfor følgende områder: a)Ny teknologi innen tradisjonell fiskeindustri og havbruk, samt nye oppdrettsarter. b) Informasjons- og kommunikasjonsteknologi knyttet til kompetanse i FoU-miljø. c) Produkter og prosesser med tilknytning til marine, medisinske og bioteknologiske miljø. d) Materialteknologi, produkter/utstyr og konstruksjoner i arktiske miljøer. e) Olje og gass.


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Lytix Biopharma AS 17 339 1 733,9 0 0,1% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet