Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Fondet ved Universitetet i Tromsø

Forretningsadresse: v/Universitetetet i Tromsø
9037 Tromsø
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Beskrivelse Fond/legat som støtter undervisningsformål


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Norinnova AS 86 86 000 0 0,5% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
TTO Nord AS 10 100 000 100 000 8,8% har ingen