Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

STUDENTSAMSKIPNADEN I VESTFOLD

Forretningsadresse: Gannestadv 2
3184 BORRE
Tlf. 33 03 12 30
Fax
Hjemmeside http://www.siv.hive.no
Epost siv@hive.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Gigafib Holding AS 200 114 200 114 2 001 140 3,4% Universitetet i Sørøst-Norge