Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Fiskeri- og kystdepartementet

Forretningsadresse:
Postadresse: 8118
0032 Oslo
Tlf. 22249090
Fax
Hjemmeside http://www.dep.no/fkd
Epost postmottak@fkd.dep.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Institutt for akvakulturforskning AS 425 425 000 1 000 5,0% Norges veterinærhøgskole