Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Sarsia Innovation AS

Forretningsadresse: Thormøhlensgate 51
5006 BERGEN
Tlf. 90626870
Fax 55 59 59 48
Hjemmeside http://www.sarsia.com
Epost hans@sarsia.com
Etablert 04-01-2001
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å bidra til nyskaping og etablering av virksomhet, ved å delta i prosjekter og tilby tjenester, kompetanse og nettverk relatert til forskning og utvikling - og teknologibaserte ideer og prosjekter i region Vest.


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Sarsia Life Science Fund AS 455 088 568 860 0 0,8% har ingen