Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Simula Research Laboratory AS

Forretningsadresse: Martin Linges vei 17
1367 SNARØYA
Postadresse: Postboks 134
1325 LYSAKER
Tlf. 67 82 82 00
Fax 67 82 82 01
Hjemmeside http://www.simula.no
Epost post@simula.no
Etablert 11-06-2002


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS 1 020 1 020 000 1 020 000 51,0% OsloMet – storbyuniversitetet