Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Horten kommune

Forretningsadresse: Postboks 10
3191 Horten
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Gigafib Holding AS 910 199 910 199 9 101 990 15,5% Universitetet i Sørøst-Norge
Microtech Innovation AS 81 075 81 075 81 075 2,7% har ingen