Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forretningsadresse: Sykehusveien 38
9038 Tromsø
Tlf. 77626000
Fax
Hjemmeside http://www.unn.no/
Etablert 30-12-1899


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Norinnova AS 364 364 000 0 2,2% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
TTO Nord AS 28 280 000 280 000 24,8% har ingen