Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Ullevål universitetssykehus HF

Forretningsadresse:
0407 Oslo
Tlf. 22118080
Fax 22119950
Hjemmeside http://www.ulleval.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Norsk medisinsk syklotronsenter AS 50 50 000 200 000 10,0% Universitetet i Oslo