Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Helse Midt-Norge RHF

Forretningsadresse: Strandveien 2
7500 Stjørdal
Tlf. 74839900
Fax 74839901
Hjemmeside http://www.helse-midt.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
NTNU Technology Transfer AS 1 076 471 1 076 471 10,18 15,0% Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)