Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Helse Bergen HF

Forretningsadresse: Jonas Lies vei
5021 Bergen
Tlf. 55975000
Fax
Hjemmeside http://www.helse-bergen.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Vestlandets Innovasjonsselskap AS 46 061 46 061 1 040 065 33,4% Universitetet i Bergen