Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Akershus universitetssykehus HF

Forretningsadresse: Pb 13
1474 Nordbyhagen
Tlf. 67928800
Fax 67902140
Hjemmeside http://www.ahus.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Norsk medisinsk syklotronsenter AS 50 50 000 200 000 10,0% Universitetet i Oslo